Kamis, 25 April 2013

Kisah cinta dan pengorbanan yang haqiqi

      Ketika perang uhud sudah selesai dan para syuhada sudah di makamkan, Rasulullah dan para sahabat kembali ke madinah, ada peristiwa yang sangat langka tentang cinta kasih dan pengorbanan dari para shabiyat yang di tinggalkan oleh suami, anak, saudara,dan kerabat.
       Di perjalanan Himnah binti Jahsy bertemu dengan Rasulullah, wanita itu di beri tahu tentang kematian saudaranya, Abdullah bin Jahsy, ia pun mengucapkan istirja' dan memohon ampun untuknya.  kemudian dia di beri tahu tentang kematian paman nya Hamzah bin Abdul Muthallib, dan ia mengucapkan istirja' kemudaian dia diberitahu tentang kematian suaminya Mus'ab bun Umair, maka dia menjerit dan menangis dengan suara keras, kemudian Nabi bersabda :" sesungguhnya seorang suami  mempunyai keduudukan tersendiri di hati istri-istrinya".
      Kemudian beliau melewati seorang wanita dari bani Dinar. suami,bapak dan saudaranya telah syahid di uhud, ketika ia telah di beri tahu tentang kematian mereka,ia malah bertanya, apa yang terjadi pada diri rasulullah?para sahabat menjawab : beliau baik-baik saja. segala puji bagi Allah, belaiu seperti yang engkau harapkan. kemduian dia berkata, tunjukkan lah ia kepadaku hingga aku melihat nya, maka ia pun ditunjuk kan ke arah Rasulullah ketika ia telah melihat beliau,a berkata : setelah engkau selamat semau musibah menjadi ringan.
    kisah ini, hanya bagian sedikit dari kisah cinta dan  pengorbanan mereka.
     Subahanallah.. begitu besar cinta dan pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk islam. cinta dan pengorbanan karena Allah.begitulah hakikat dari cinta dan pengorbanan yang sebenarnya.
  Yaa,,, Rabb... anugrahkan lah kepada kami rasa cinta yang mendalam kepada kekasih2 mu.. dan tautkan lah hati kami denagn mereka yang cinta karena mu, jangan biarkan kami terbuai dengan ungkapan cinta yang semu.dan ketika kami ingin mengatakan cinta, biarkan lah kami mengucapkan nya kepadamu dan kepada orang2 yang engkau cintai... aminnnn